Affiliaties

Na mijn promotie heb ik 3 jaar gewerkt aan twee Duitse Universiteiten (Düsseldorf en Ulm) en vervolgens 3 jaar voor het roemruchte Belgische bedrijf Lernout & Hauspie. Na mijn terugkeer naar Nederland (1998) besloot ik, omdat zowel de academische wereld als het bedrijfsleven elk hun eigen aantrekkelijkheden hadden, twee werkgevers te kiezen: een universiteit en een bedrijf.
Dat is sinds die tijd zo gebleven en sinds 2009 is daar nog iets bijgekomen: het 6-jaar durende infrastructuurproject CLARIN (via de Universiteit Utrecht). Alle drie de banen hebben elk op hun eigen manier te maken met Taal- en Spraaktechnologie.

Telecats Bij Telecats is dat vooral het ontwikkelen en verkopen van software die, daar waar mogelijk, gebruik maakt van de nieuwste ontwikkelingen uit de academische TST-wereld.
UTwente Op de Universiteit Twente is het TST-gerelateerd onderzoek (voor zover dat nog gaat in één dag/week), het bijhouden van de nieuwste ontwikkelingen en het geven van het college TST-1.
CLARIN Bij CLARIN (waarvan de Universiteit Utrecht de penvoerder is) zit ik in het dagelijks bestuur alwaar ik mij vooral bezig met de PR van het programma (voorlichting, gastcolleges, praatjes, maken van filmpjes over succesvolle CLARIN-projecten).