Projecten

Academisch onderzoek speelt zich tegenwoordig hoofdzakelijk af in (inter-)nationale, multidisciplinaire projecten. Geen enkele onderzoeksgroep heeft alle kennis in huis dus samenwerking is noodzakelijk. De laatste jaren is er een toenemende druk vanuit zowel de nationale als de Europese subsidieverleners om samenwerking te zoeken met het bedrijfsleven. Voor fundamenteel onderzoek is dat lastig maar op het gebied van TST is het eigenlijk logisch om met het bedrijfsleven samen te werken. Immers, veel (theoretische)kennis zit bij de academische onderzoeksgroepen, maar toegang tot de echte wereld (bedrijven, overheden, klanten) is via het bedrijfsleven veel makkelijker te realiseren. Wanneer er behoefte bestaat om bv. data van echte mensen te gebruiken (blogs, e-mail, voice berichten, chats, etc.) dan is, mits de privacy gewaarborgd is, het voor een beetje bedrijf geen enkel probleem dit snel te regelen.


Actieve projecten

CroMe TTNWW Kamp Amersfoort
VerteldVerleden Metanet sobibor



Voltooide Projecten