Stichtingen

NOTaSOnder anderen door de verschillende werkzaamheden kan het gebeuren dat je gevraagd wordt voor verschillende netwerkachtige organisaties. Zo zit ik sinds 2002 in het bestuur van de Stichting NOTaS: een club die zich richt op het promoten van samenwerking tussen academia en bedrijfsleven op het gebied van TST, zich bezig houdt met het prediken van het TST-evangelie, het bij elkaar brengen van TST-bedrijven en het gezamenlijk optreden "richting" overheid om zo een goed klimaat voor TST-toepassingen te creëren (geen subsidie, maar wel gebruik door de overheid).

Levende HerinneringenEen andere, enigszins slapende, stichting is die van "Levende Herinneringen". Deze stichting werd opgericht om de resultaten van het door het bedrijf Noterik uitgevoerde programma "veilig te stellen. Het gaat hier om een groot Oral-History project waarbij meer dan honderd mensen werden geïnterviewd over hun herinneringen aan hun tijd in Indonesië. Voor het ontsluiten van de interviews werd geavanceerde software ontwikkeld die onder andere ook door et Joodsmuseum en het CroMe-project wordt gebruikt.

Drentsche PatrijshondIets heel anders is de vereniging "De Drentsche Patrijshond". Doordat we zo'n hond hebben, kwamen we met de vereniging in aanmerking en snel werd ik gevraagd mee te helpen met het onderhouden en vernieuwen van de website. Als de nieuwe website eenmaal klaar is, gaan we kijken naar het implementeren van goede QA-software waardoor (potentieel) geïnteresseerden eigenaren via de website vragen kunnen stellen en vervolgens automatisch antwoord krijgen. Op die manier treedt TST ook binnen op plaatsen waar je dat eigenlijk niet direct verwacht :-).