Een open email aan de rector

Published today in the UT Nieuws (in Dutch).
With response (also at the UT Nieuws).

Aan: Prof. dr. Ed Brinksma
Van: Dr. Djoerd Hiemstra
Datum: Do, 6 Dec 2012 10:32:04 +0100
Onderwerp: TOM is als Windows zonder browser

Geachte prof. Brinksma, beste Ed,

Ik weet dat verhalen uit de Informatica je na aan het hart liggen, en het volgende verhaal kun je je ongetwijfeld herinneren: In 1995 lanceerde Microsoft het besturingssysteem Windows 95 zonder een web browser, en Bill Gates gaf later toe dat de opkomst van het world wide web hem had verrast. Maar Microsoft was groot en rijk, en de competitie te klein om de fout af te straffen.

Je diesrede van vrijdag j.l. was inspirerend. Je stond ook stil bij het lanceren van een nieuw product: TOM 2013, ons Twentse Onderwijs Model. Net als in 1995 voor Microsoft is inmiddels het world wide web ook voor de universitaire onderwijswereld een belangrijke rol gaan spelen, zoals je treffend aangaf in je rede. Bekende universiteiten zoals Stanford en MIT bieden hun beste colleges en studiemateriaal aan op het web, gratis, voor iedereen te volgen op de on-line leeromgevingen van bijvoorbeeld Coursera en Udacity. Ze geven certificaten af, en onze studenten zijn al bij je geweest met de vraag: “Hoeveel studiepunten is dit on-line Stanford certificaat waard, meneer de rector?” Ik ben benieuwd naar wat je de studenten gezegd hebt, want net als Bill Gates bij Microsoft ben jij ons boegbeeld. Hoe gaan we hier als Universiteit Twente mee om? Waar willen we staan over 5 jaar?

Je antwoord heeft me teleurgesteld. Je zei dat de UT zich zal richten op: “het opdoen van ervaring, het ontmoeten van mensen, persoonlijk contact, kortom het creëren van een leerervaring.” Met andere woorden, we gaan ons niet richten op het internet, maar juist op die dingen die het internet niet bij de universiteit weg kan halen - nog niet in elk geval. De UT lanceert dus TOM 2013 zonder open studiemateriaal, zonder open leeromgeving, zonder ondersteuning aan ons docenten om te concurreren met onze collega’s van Stanford: TOM is als Windows zonder web browser. Over vijf jaar zullen we misschien nog steeds 10.000 studenten hebben, maar onze studenten zullen on-line colleges van andere universiteiten volgen, on-line opgaven van andere universiteiten doen, en wij docenten zullen met persoonlijk contact een leerervaring creëren. Zijn dat echt onze ambities?

Waar zouden we kunnen zijn in vijf jaar? Over vijf jaar zouden miljoenen studenten over de hele wereld de vakken van de Universiteit Twente kunnen volgen, met on-line colleges, on-line opdrachten, en on-line certificaten van de UT. Sommige van onze professoren zullen bekend zijn bij studenten over de hele wereld. En als ik ooit nog eens bij Stanford solliciteer, dan wil ik ze met trots kennis laten nemen van mijn open, on-line TOM studiemateriaal.

In deze email vraag ik: laat ons alsjeblieft weten dat de opkomst van on-line cursussen je verrast heeft. Wellicht dat Bill Gates daarbij een inspirator kan zijn, want zonder open, on-line cursussen zullen we als Universiteit Twente voor altijd worden ingehaald door onze internationale concurrenten. Laten we een ambitieuze stap maken naar uitdagend, eigentijds en *open* onderwijs in TOM 2013. Ik, collega’s en studenten van onze universiteit zijn van harte bereid hierbij te helpen.

Met vriendelijke groet,
Djoerd Hiemstra
(Lid van de Jonge Akademie van de Universiteit Twente)

2 Responses to “Een open email aan de rector”

 1. Binksma, H, (CvB) Says:

  Beste Djoerd,

  Hartelijk dank voor je open email. De vragen die je opwerpt zijn van groot belang voor de toekomst van de universiteiten in het algemeen, en die van de UT in het bijzonder. Ik vind het een goed idee om met iedereen die zich daarbij betrokken voelt publiekelijk over verder te discussiëren.

  Om meteen over een ding maar geen misverstand te laten bestaan: ook ik zie graag dat de UT met uitdagend en inspirerend leermateriaal aanwezig is op het internet. Sterker nog dat zijn we al, bijvoorbeeld met colleges via iTunes University en ondersteuning voor VO scholieren via onze Twente Academy. En zoals je weet heb ik ook geen twijfel aan de grote vlucht die deze vorm van onderwijs gaat nemen, getuige mijn voordracht bij de Dies Natalis.

  Maar voordat we ons hierop volop in storten, zijn er nog wel een aantal belangrijke vragen te beantwoorden. Ik noem er hier alvast maar eens drie, en er zijn er vast meer. Wat is de didactische basis voor het open online onderwijs? Hoe zorgen we dat studenten ook naar de fysieke universiteit blijven komen? En, ook niet onbelangrijk, wat is het verdienmodel achter het open online onderwijs?

  Ik ga heel kort in op alle drie, maar ze verdienen elk voor zich veel meer discussie. Dat is misschien iets voor volgende mails. Zoals je misschien weet is, naast de technologische vooruitgang, efficiencywinst een belangrijke drijfveer achter de ontwikkeling van Massively Open Online Courseware (MOOC). Veel universiteiten, vooral in de VS, zien dit als een mogelijke bron van besparingen. En zeker, naast mogelijkheden om goedkoper te werken, biedt de interactiviteit van internetonderwijs in de combinatie met sociale media ook unieke, nieuwe educatieve mogelijkheden. Maar hoe zit het met het de academische en sociale vorming, de band tussen leermeester en student, en al die andere vormen van inspiratie die zich slecht laten digitaliseren? Een aardige discussie hierover is te vinden op http://www.insidehighered.com/views/2012/11/29/essay-challenges-posed-moocs-liberal-arts-colleges.

  Als alle colleges straks “in the cloud” te vinden zijn, wat brengt mensen dan nog naar onze campus? Het antwoord dat ik in mijn dieslezing gaf, was: meerwaarde. En die meerwaarde bestaat onder meer uit het didactisch concept van het Twentse Onderwijsmodel, met zijn nadruk op de leerervaring, projectwerk, probleemgestuurd werken, toepassen en tutoring. En nee, ik ben niet verrast door de opkomst van online cursussen. Juist de nadruk in TOM op complementaire didactische aspecten, maakt het bij uitstek mogelijk TOM te draaien in een wereld waarin het leeraanbod voor een belangrijk deel bepaald wordt door online colleges, zonder dat dat het “verdampen” van de universiteit tot gevolg heeft. Maar de nadruk moet nu eerst liggen op het opbouwen van het TOM, juist om ons in die toekomst te verankeren.

  Een andere belangrijke meerwaarde is een consistent toetsbeleid, dat leidt tot een hoogwaardig, gecertificeerd diploma. Maar er zullen waarschijnlijk ook nieuwe dienstverlenende “universiteiten” ontstaan, die diploma’s gaan uitreiken voor portfolio’s van online certificaten, en er zijn in de VS al werkgevers die laten weten certificaten net zo relevant te vinden als diploma’s.

  Wie betaalt voor de ontwikkeling van academisch online onderwijs? Het benodigde verdienmodel is nog verre van duidelijk. Op dit moment wordt vooral geïnvesteerd in het online plaatsen van colleges vanuit twee motieven, nl. kostendeling en PR. Bij dat laatste is niet duidelijk of dat zich op den duur uitbetaalt. Als iedereen zijn beste colleges online zet dan kunnen anderen daar onderwijs mee verzorgen, en leidt dat juist tot een teruggang van het aantal studenten en dus inkomsten. Het is onduidelijk of het tegen betaling uitreiken van certificaten dit altijd kan goed maken. Er zijn ook grote kosten verbonden aan het toetsen van colleges die door tienduizenden studenten worden gevolgd.

  Toch sluit ik graag af met ook steun uit te spreken voor je oproep om het TOM onderwijs te “openen”. Waar dat goed kan moeten we kijken of het mogelijk is het leeraanbod in TOM te ontwikkelen langs de lijnen van open online courses. Uit ervaringen in Delft blijkt dat dit ook de inhoud, organisatie, en presentatie van de colleges ten goede komt. Daarnaast zijn we ook al bezig met andere vormen van digitalisering, zoals een oefenbank voor statistiek, pencasts voor uitleg, geschikt maken van leerstof voor e-learning, etc. In 3TU-verband hebben we afspraken met OCW over de digitalisering van ons onderwijs, en we zijn doende een samenwerking met de OU op het gebied van e-learning op te zetten.

  Het aanbod van jou en andere medewerkers en studenten om ons te helpen om de UT door online onderwijs nog beter “future-proof” te maken, neem ik graag aan. Maar daarbij moeten we wel steeds goed blijven kijken naar het antwoord dat ze geven op de bovenstaande vragen, die onlosmakelijk met deze ontwikkeling verbonden zijn.

  Met vriendelijke groet,

  Ed Brinksma

  Rector magnificus UT

 2. Djoerd Hiemstra Says:

  Universiteit Twente start met MOOCs!

  Fantastisch nieuws: De Universiteit Twente gaat vier Massive Open Online Courses (MOOC’s) ontwikkelen. Twee daarvan worden op korte termijn gelanceerd en twee op een later moment. De onderwerpen worden binnenkort bekend. De UT onderkent het belang van digitale onderwijsvormen zoals MOOC’s en ziet op dit vlak kansen voor profilering op excellente onderzoeksgebieden.

  Lees het UT nieuws artikel.

Leave a Reply