Case Adviseren

Lianne's oom heeft een slijterij in Groningen. Omdat Lianne Telematica studeert heeft hij haar om advies gevraagd over het verkopen van dranken via internet. Voordat Lianne een advies uitbrengt, polst ze de mening van medestudenten.
Hier volgen drie oefeningen met belangrijke aspecten van adviseren, nl:

  1. Probleem (c.q. vraagstelling van de opdrachtgever) verhelderen
  2. Het advies beargumenteren
  3. Advies over een plan van aanpak
Ad 1 Probleem verhelderen

Kijk hier om te zien hoe Lianne de vraag van haar oom bespreekt met medestudenten

Wat was de eigenlijke vraag van Lianne's oom?Hoe zou je Melle's reactie op Lianne's vraag kunnen typeren?

Ad 2 Het advies beargumenteren

Hieronder volgen 6 clips uit de discussie die Lianne heeft met haar medestudenten.
Bekijk elke clip en analyseer de argumenten vr en tegen het starten van een drankenhandel op internet.

clips Argumenten 'vr' Argumenten 'tegen'
Vergelijk jouw lijst:

Ad 3 Advies over plan van aanpak

Een advies kent vaak ook een onderdeel dat betrekking heeft op de strategie. Hoe pak je de verandering aan? Op welke wijze voer je de verandering in? Welk traject kun je dan het beste doorlopen?

Vul hier in wat volgens jou een goede aanpak zou zijn:Vergelijk jouw antwoord:Bekijk hier de conclusie van Lianne.