Archive for » October, 2011 «

Wednesday, October 19th, 2011 | Author:

Het WODC (wetenschappelijk onderzoek- en documentatiecentrum van het ministerie van veiligheid en justitie) en het Trimbos instituut zoeken een afstudeerder voor het onderstaande onderzoek naar omvangschattingen van zaken als “criminaliteit” of “drugsgebruik”.
Omvangschattingen van “dark numbers”
WODC en Trimbos Instituut
Fenomenen waarvan de omvang niet direct uit registraties is af te leiden worden ook wel aangeduid als “dark numbers”. Het verschil tussen de geregistreerde omvang en werkelijke omvang van de criminaliteit is een voorbeeld van een dark number. Een substantieel deel van de criminaliteit komt niet ter kennis van de politie. Dit deel van de criminaliteit is dus niet geregistreerd. Desalniettemin is het voor beleidsmakers noodzakelijk om inzicht te hebben in de totale omvang van de criminaliteit. Voor het schatten van dark numbers zijn er dan ook verschillende statistische technieken geïntroduceerd. Twee uit de literatuur bekende methoden zijn de zogenaamde “Capture Recapture” (CRC) en de “Treatment Multiplier” (TM) methode. Beide technieken zijn gebaseerd op de verzamelingleer/kansrekening. Theoretisch kan worden aangetoond dat de TM methode een bijzonder geval is van de CRC methode. Echter, als we de methoden empirisch toetsen op drugsgerelateerde data uit politie- en verslavingszorgbestanden en survey onderzoek, dan krijgen we verschillende uitkomsten voor de beide methoden. Het vermoeden bestaat dat e.e.a. te maken heeft met hoe de methoden omgaan met de schendingen van de aannames waarop de methoden gebaseerd zijn.
Het doel van de afstudeeropdracht is om empirisch te laten zien dat TM een bijzonder geval is van CRC. De methoden dienen toegepast te worden op gesimuleerde data die voldoen aan de (vier) aannames van beide methoden en op data uit de praktijk, waarvan het niet evident is aan welke aannames wel en niet voldaan wordt.