Informatie over TW en TOM

Informatie Bijeenkomst 24-10-2012 (over TW in TOM)

Informatie over de wiskundelijn in TOM
Inhoud en leerdoelen:
Q1 (Euclides): inhoud leerdoelen, (Leibniz): inhoud leerdoelen
Q2 (Newton): inhoud leerdoelen
Q3 (Cayley): inhoud leerdoelen
Q4 (Riemann): inhoud leerdoelen
Q5 (Gauss): inhoud leerdoelen
Q6: (Peano): inhoud leerdoelen
Q1-Q4: Roosters 2013

Overzicht Wiskundelijn: namen van onderdelen, contactpersonen en participatie per opleiding

Informatie over TOM
Een Nieuw Model Bacheloronderwijs voor de UT